Tiptopwinding – Lindningsmaskin

Finns att fås för traditionella fasta rullar som
det ryms 10 st, eller tiptopreel som ryms 7 st.

Instruction manual

Ta kontakt